Norbergsalmanackan 2015 med gamla Norbergsbilder.

 

Kan beställas i vår bokhandel  90 kr inklusive pack och porto.

 

Vid våra försäljningsställen

Strands blommor, torget  

Släktforskarlokalen Hebbegatan 6 A gaveln källaren 

i Norberg är priset 60 kr.

 

 

Gruvalmanackan med gamla bilder på gruvlavar,

 

över och underjords bilder på arbetare. Namn på många gruvarbetare

Bilderna är på Norbergs gruvor.

Storgruvan i Klackberg, vid Gröndalsgruvan är ett ånglok med järnvägsvagnar med på bild, Blankaschaktet, Columbusschaktet, Vulkangruvan, Kallmoragruvan, Gustav Adolf gruvan, Örlinggruvan, Långgruvan, Västra Månsgruvan, Månsgruvan, Nygruvan, Mossgruvan, Gruv AB Stark senare Mimer.

 

Gruvalmanackans försäljningsställen i Norberg

Strands blommor, torget 

Släktforskarlokalen Hebbegatan 6 A gaveln källaren

 

Pris i Norberg 60 kr.

 

Kan också beställas i bokhandeln för 90 kr inklusive pack och porto.