Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Arkivförteckning och

Innehållsförteckning

A   Protokoll   Årtal Antal volymer
A 1 Bolagsstämmoprotokoll 1876-1957, 1980-tal 6
A 2 Styrelseprotokoll 1876-1954 6
A 3  Styrelse- och förvaltningsberättelser   (1886) 1912-1984  2
A 4  Revisionsberättelser   1878-1984   1
       
B    Utgående  handlingar     
B 1   Kopieböcker   1880-1933     34
B 2   Utgående handlingar   1876-1985   17
       
D    Register och  liggare     
D 1  Råmaterialdagböcker   1889-1934    28
D 2   Magasinsdagböcker   1890-1913   25
D 3   Beställningar   1878-1983    26
D 4   Tillverkningsböcker   1876-1952   19
D 5   Packningsjournaler   1905-1930    5
D 6   Avlönings- och förskottslistor   1878-1979    3
D 7   Inventarieböcker   1880-1943    7
D 8   Inventarielistor   1870-1970    2
D 9   Aktieböcker   1876-1910    2
D 10  Aktiebrev   1876-1911   2
       
E     Inkomna   handlingar    
E 1  Inkomna handlingar 1870-1980-tal   67
E 2  Brevkort   1885-1967    5
E 3  Reklam och priskuranter   1870-1970-tal    24
       
F  Ämnesordnade  handlingar      
F 1  Ämnesordnade handlingar   1870-1980-tal    28
F 2  Dagsverks- och timrapporter   1934-1964    6
F 3  Priskuranter, Thorshammars Verkstad  1880-1940-tal    10
F 4  Rekvisitioner   1889-1937    28
F 5  Ritningar   1880-1960-tal    503 (780)
       
G   Räkenskaper       
G 1  Kapitalböcker   1876-1951    55
G 2   Avräkningsböcker   1880-1933   54
G 3  Reskontra  1930-1960-tal   1
G 4   Kassaböcker   1876-1983    46
G 5   Kassakladdar  1876-1970      32
G 6   Fakturaböcker  1900-1969     11
G 7   Förrådsjournaler   1889-1932   43
G 8    Dagsverksböcker   1877-1944, 1960-tal    55
G 9  Bokföringsunderlag   1880-1980    7
G 10   Övriga räkenskaper   1870-1980-tal    

 

Tillbaka till Norbergs Folkminnesarkiv