Historik och information om arkivförteckning.

För Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Thorshammars sjuk- och Begravningskassa

Norbergs kommun

Handlingarna förvaras hos Norbergs Folkminnesarkiv.

  

Innehållsförteckning

Thorshammars Verkstads Aktiebolag - Arkivets uppbyggnad

Litteraturlista

Supplement till telefonkatalogen

Thorshammars Verkstads Aktiebolag - Historia

Thorshammars Verkstads Aktiebolag

Thorshammars Verkstad, Norbergs kommun i Västmanlands län, grundades på 1870-talet och lades ned i början av 1980-talet.

Klicka här för utförlig historik.

 

Tillbaka till Norbergs Folkminnesarkiv.