Norbergare minns - Berättelser från Bergslagen

Mitt i Bergslagen ligger Norberg, ett samhälle präglat av traditionsrik gruvdrift och järnhantering. Härifrån kom folkhjälten Engelbrekt och här ligger den medeltida Lapphyttan, vår äldsta kända indstrianläggning. Norberg är alltså en betydande ort i den svenska historien.

Men den lilla mäniskan kommer sällan till tals i våra historiska skrifter. I NORBERGARE MINNS gör hon det i dubbel bemärkelse. Boken bygger nämligen på unikt folklivshistoriskt material: över 500 timmar inspelade intervjuer gjorda under flera decennier och 5000 sidor utskriven text. Ur detta rika material har boken vaskats fram. Redaktören och författaren Bernt-Olov Andersson har med varsam hand redigerat berättelserna som bygger på intervjuer med ett 40-tal personer. Boken är illustrerad med 150 bilder från det gamla Norberg.

Möt hembiträde, gruvarbetare eller skolläraren som berättar om sina innehållsrika liv. Möt de säregna originalen eller de radikala kämparna. Lyssna till smedens och slaktarens berättelser. Upplev gruvan inifrån, i fattigstugan eller livet ute i småbyarna.

Läs och lyssna uppmärksamt när NORBERGARE MINNS. 

Tillbaka