FÖRENINGSINFORMATION
Föreningens namn:                                                              Föreningens säte: 
Släkt- och Bygdeforskarföreningen     Norberg 
ENGELBREKT, Norberg     
     
Adress:                                                Plusgiro nr: 
Hebbegatan 6 A    40 54 37 - 5
738 30  NORBERG     
     
Informationsmottagare:    Föreningens hemsida: 
Ordföranden och sekreteraren     www.fcnbb.se
 
Adress forskarlokal:
Hebbegatan 6 A, gaveln, källaren
Forskarlokalen oftast bemannad måndag till fredag 09.00 - 11.00, 13.00 - 16.00.
Övriga tider, ring för överenskommelse.
Telefon till forskarlokalen:
070 329 14 72
 
Styrelse:               
                                              
Ordförande:                                              Vice ordförande:
Bertil Foss             Sven-Erik Wahlund
Hebbegatan 4 C               Lasarettsvägen 24
738 30 NORBERG             738 30  NORBERG
               
E-post: bertil.foss@fcnbb.se                
               
Sekreterare:               Kassör:
Gustav Gustavsson              Se sekreteraren
Industrigatan 6 H               
738 31  NORBERG               Materialredogörare:
               Se sekreteraren
E-Post: gustav.gustavsson@fcnbb.se               
               
Övriga styrelsemedlemmar:              
Göran Widh             Bengt Karlsson
Snäppvägen 4             Mistelvägen 5
 738 33  NORBERG             738 31  NORBERG  
                                                                                                                     E-post: bengt.karlsson.1952@gmail.com    
Suppleanter:      
Thord Lindberg     Kent Asp
Ringvägen 3 A     Sturevägen 7
738 32  NORBERG     738 35  NORBERG
       
Revisorer:      
Kerstin Pettersson     Lars Persson
Rosenstigen 22     Dunderbostigen 9
738 34  NORBERG     738 32  NORBERG
Tel. 0223-207 05      
       

 

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kr. för enskild medlem, 300 kr för familjemedlemskap (inkluderar även hemmavarande barn under 18 år), 125 kr. för ungdom upp till 25 år. Medlemskap i föreningen erhålles enklast genom att insätta medlemsavgiften på föreningens plusgiro nr. 40 54 37 - 5. Glöm ej skriva att inbetalningen gäller medlemsavgift och avsändare och adress.

Redaktion för föreningstidningen är tillsvidare styrelsen. Redaktionella bidrag mottages tacksamt. För införda bidrag ansvarar författaren, eventuella medgivanden från annan part skall sökas av författaren. Lösnummer av föreningstidningen kan erhållas genom insättande av 30 kr./nr. på föreningens plusgiro.

Föreningstidningen "Slegt med ENGELBREKT? " får gärna citeras bara källan anges.

Tidningen tryckes i egen regi.

Styrelsen