Bilder på släktforskarmässan i Köping 2013 24-25 Augusti

Barbro Falk och Lars Larsson.

Lars Larsson och Lars-Erik Lärnemark

Landshövding Ingemar Skogö.

Bertil Foss, Landshövding Ingemar Skogö, Lars-Erik Lärnemark. 

Bertil Foss och Landshövding Ingemar Skogö

Gustav fotograferas av Jan Myrvold

Sven Edman Och Bertil Foss

Modell av Spjutsbo Bergsmansby.

Sven Lutman pratar med Kurt Svanberg som har byggt Spjutsbomodellen.

Ing-Marie Pettersson Jensen