"På mörön så kuta vi häja te gruva"

Från Lapphyttan till Spännarhyttan...

Löper nära tusen år av dokumenterad järnframställning i större skala. Bygdens historia sträcker sig förstås ännu längre bakåt än så och skall väl även leda långt in i framtiden. Men de två hyttorna är ändå klart lysande hållpunkter som inramar en epok då klangen av malmers och människors förening präglade trakten och t.o.m. gav genljud över världen. vid båda industrianläggningarna har det bevisligen också spelats musik.

I alla tider har människor rimmat till kända och okända melodier. En stor skatt av minnesbilder.

Skärvor - som samlade tecknar ett fascinerande porträtt av Norbergs Bergslag. visor av gårfarihandlare, landsmålare, revylåtar, hembygdshyllningar - såväl högstämda som lågmälda, strejk- och arbetssånger, kampvisor, sedelärande skillingtryck, visor ur vaxduksböcker, lustiga, sorgliga, banala, kritiska texter. Klingande tidsbilder som med ett unikt bildmaterial sätts in i sitt historiska sammanhang.

Framförda på två CD-skivor av 150 musikanter och sångare ur olika genrer och med olika instrumentering.

Från mungiga till synth.

Tillbaka