Priskurant för Axel Sahlström Elektroteknisk Fabrik i Norberg.

Några bildexempel på hur priskuranten ser ut. Den är original från år 1922.

 

Till bokhandeln.

         Framsida

         Baksida