Bråfors bergsmansby - Minnen och hågkomster

Förord

Västmanlands läns museum ägnar denna bok Bråfors Bergsmansby i Norbergs sn, den bästa bevarade av Bergsmansmiljöer i vårt län och klassad som riksintresse för kulturminnesvården av Riksantikvarieämbetet. År 1996 tog ägaren till stora Bråfors kontakt med representanter för den regionala kulturmiljövården i syfte att få idèer och synpunkter för sin avsikt att levandegöra den gamla bergsmansbyn och ge den ökad uppmärksamhet som kulturhistorisk sevärdhet. Länsmuseet åtog sig att göra en inventering av gården bebyggelse och lämningar efter järnhanteringen.

Boken har titeln Minnen och hågkomster och omfattar hela tidsperioden från hans tidiga barndom, Paul Brate född 1863, till tiden för skrivandet, de första åren av 1930-talet. En då 70-årig man, Bergsman och bonde. ser tillbaka på sitt liv och berättar om livet i gården och byn som han själv upplevt det. Med saklighet och detaljskärpa beskriver han hyttbruk och skogsbruk, kolning och malmkörning och arbetsmetoder och redskap i jordbruket. Med humor och värme skildrar han människorna i byn, original och udda existenser, pojktidens lekar, busstreck och nöjen.

Tillbaka