Telefonnummer: 0223 - 237 11

Forskningscenter Norbergs Bergslag är ett samarbete mellan
Släkt- och bygdeforskarföreningen Engelbrekt och Norbergs Folkminnesarkiv.


Köp Norbergsalmanackan

Innehåller äldre och nyare bilder och beskrivning text från Norberg.

Pris: 75 kr. per styck.
Insättes på Plusgiro nr. 40 54 37 - 5, märk "almanacka 2013".

Första sidan se nedan.

Norbergsalmanackan

Våra skivor till försäljning.

Se mer i bokhandeln.

 

 Norbergskivan 200 kr.

Skinnsbergsskivan 100 kr.

Norbergs- och Skinnskattebergsskivan sammanslagen 400 kr. NY

Gravinventering i Norbergs Församling 100 kr.

Dessa gravar finns inte med på skivan Begravda i Sverige.

Vid köp av någon av våra databasskivor får Du köpa Gravinventeringen för 80 kr.

Information om skivorna finns i vår bokhandel, där beställning även sker.

ENGELBREKT 3